ŽIVNOSTNÍCI/PRÁVNICKE OSOBY

FYZICKÉ OSOBY / ŽIVNOSTNÍCI

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby, minimálna suma, ktorú môžete poukázaje 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

IČO:                         54055628

Právna forma:        Občianske združenie

Obchodné meno:    Mažoretky Diana

Sídlo - ulica:           P. O. Hviezdoslava 556/64

PSČ:                         013 03

Obec:                       Varín


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu v roku 2022 poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane .

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa - . Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:


IČO: 54055628

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Mažoretky Diana

Sídlo - ulica: P. O. Hviezdoslava 556/64

PSČ: 013 03

Obec: Varín

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.