ŽIVNOSTNÍCI/PRÁVNICKE OSOBY

FYZICKÉ OSOBY / ŽIVNOSTNÍCI

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby, minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

IČO:                         54055628

Právna forma:        Občianske združenie

Obchodné meno:    Mažoretky Diana

Sídlo - ulica:           P. O. Hviezdoslava 556/64

PSČ:                         013 03

Obec:                       Varín


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.