KONTAKT

Adresa pracoviska:

Mažoretky Diana

Vysokoškolákov 13

010 08 Žilina

Telefón:

+421 911 673 376

Email:

zilinskemazoretkydiana@gmail.com

Číslo účtu:

SK81 0900 0000 0051 8556 4031