FYZICKÉ OSOBY/ZAMESTANCI

!!! Aj vyhlásenie aj potvrdenie výlučne iba na týchto tlačivách,

iné nebudu akceptované !!!

Vyplnené tlačivá môžte priniesť vedúcej krúžku

 alebo osobne podať na Vašom daňovom úrade

do 30. apríla 2021.


FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informácie a usmernenie

Vyhlásenie o poukázaní zapletenej dane za rok 2020 je fyzická osoba povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, do 30. apríla 2021 spolu s potvrdením o zaplatené dane.