!!!

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania na ZUŠ

Vážení členovia, rodičia a priaznivci súboru, rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 10. 2020 sa s účinnosťou od 12. 10. 2020 mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie na ZUŠ do odvolania. Je nám ľúto, že musíme opäť odložiť naše tréningy na dobu neurčitú. So staršími skupinami sa budeme snažiť spájať online , ale s mladšími skupinami to nebude možné. Keď náš rozvrh opäť začne fungovať, všetkých budeme informovať.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

So zhoršujúcou situáciou je potrebné zaviesť ďalšie opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento negatívny vývoj. Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ, exkurzie mimo škôl. Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení. Stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Čo sa týka osemročných gymnázií, otvorené budú ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri. Všetky poplatky, ktoré sú už odovzdané , budeme opäť riešiť v 2 polroku .

2% MÔŽETE DAROVAŤ AJ NESKÔR

Vďaka schvaľovanej legislatíve, ktorá má rôznymi spôsobmi pomôcť počas koronakrízy daňovníkom, je možné podať aj vyhlásenia k darovaniu podielu zaplatenej dane neskôr Štandardne býva 30.apríl posledným dňom, keď môžu zamestnanci podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (známe ako 2%). Tento rok však pre pandémiu táto lehota neplatí. Zamestnanci môžu teda tento rok podať vyhlásenie k 2% až do konca druhého mesiaca, ktorý pôjde po mesiaci, v ktorom sa skončí pandémia


MAJSTER EURÓPY 2019

ME ZAGREB 4.-7.7.2019


Veľká formácia junior baton - 5. miesto

Veľká formácia senior baton - 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Sólo senior baton - 10. miesto

Sólo senior 2 baton - 5. miesto

Sólo junior baton - 5. miesto

Duo-trio senior baton - 5. miesto

Mini senior baton 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Mini senior flag 1. miesto - MAJSTER EURÓPYŽilinské mažoretky DIANA ďakujú Žilinskému samosprávnemu kraju za podporu a finančný príspevok na základe Všeobecného záväzného nariadenia číslo 51/2018 na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.

Dotácia bola poskytnutá na reprezentáciu Žiliny a Slovenska doma aj v zahraničí.


MAJSTER EURÓPY 2018

ME PRAHA 5.-8.7 2018

Veľká formácia kadet baton - 7. miesto

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER EURÓPY

Veľká formácia senior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 6 miesto

Mini junior baton - 4. miesto

Sólo senior 2 baton - 6. miesto

Duo-trio senior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER EURÓPY

Mini senior baton 2. miesto I. VICEMAJSTER EURÓPY

MAJSTER SLOVENSKA 2018

MSR HLOHOVEC 4.-6.5 2018

Veľká formácia kadet baton  - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

 Veľká formácia senior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Sólo junior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 2 miesto I.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini junior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Sólo senior baton - 6. miesto

Sólo senior 2 baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Duo-trio senior baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini senior baton 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA