!!!

Milí rodičia mažoretiek Diana,

na tlačovom brífingu ministra školstva odznela informácia : "Od 8.2. sa otvoria ZUŠ pre individuálnu výučbu, ktorá bude kopírovať 1. stupeň základných škôl."

1. stupeň základných škôl začne prezenčne vyučovať za podmienky negatívneho testu pedagóga a zákonného zástupcu žiaka. Z uvedeného vyplýva, že na vstup do školy je nutný negatívny test, ktorý zatiaľ platí 7 dní. Predpoklad je ten, že táto doba platnosti testu sa predĺži. Nie všetkým školám sa podarí spustiť vyučovanie k 8.2., Skupinové vzdelávanie zatiaľ zostáva v dištančnej forme.

Do školy sa dostanú deti, ktoré prejdú povinnými prísnymi podmienkami. Ostatní žiaci ( ZŠ aj ZUŠ) budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Reálne to pre nás vidím po jarných prázdninách. Hneď ako to bude možné a skupinové vyučovanie budeme môcť rozbehnúť budeme Vás informovať správou, alebo na stránke www.zilinskemazoretkydiana.sk


MAJSTER EURÓPY 2019

ME ZAGREB 4.-7.7.2019


Veľká formácia junior baton - 5. miesto

Veľká formácia senior baton - 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Sólo senior baton - 10. miesto

Sólo senior 2 baton - 5. miesto

Sólo junior baton - 5. miesto

Duo-trio senior baton - 5. miesto

Mini senior baton 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Mini senior flag 1. miesto - MAJSTER EURÓPYŽilinské mažoretky DIANA ďakujú Žilinskému samosprávnemu kraju za podporu a finančný príspevok na základe Všeobecného záväzného nariadenia číslo 51/2018 na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.

Dotácia bola poskytnutá na reprezentáciu Žiliny a Slovenska doma aj v zahraničí.


MAJSTER EURÓPY 2018

ME PRAHA 5.-8.7 2018

Veľká formácia kadet baton - 7. miesto

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER EURÓPY

Veľká formácia senior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 6 miesto

Mini junior baton - 4. miesto

Sólo senior 2 baton - 6. miesto

Duo-trio senior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER EURÓPY

Mini senior baton 2. miesto I. VICEMAJSTER EURÓPY

MAJSTER SLOVENSKA 2018

MSR HLOHOVEC 4.-6.5 2018

Veľká formácia kadet baton  - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

 Veľká formácia senior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Sólo junior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 2 miesto I.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini junior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Sólo senior baton - 6. miesto

Sólo senior 2 baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Duo-trio senior baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini senior baton 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA