DIANKY POZOR !!!
Žilinské mažoretky DIANA od 15.6.2020 začíname trénovať v plnom režime podľa rozvrhu. Tréningy platia pre všetky skupiny A,B,C,D . Akékoľvek otázky smerujte na trénerky a veríme ,že sa stretneme opäť v čo najväčšom počte. Všetky tréningy budú na Vlčincoch ul. Vysokoškolákov / tam kde trénujú menšie skupiny /. Tešíme sa

Žilinské mažoretky Diana prijímajú v školskom roku 2020/2021 medzi seba nové dievčatá vo veku 6 a 7 rokov. Stačí nezáväzne poslať vyplnenú prihlášku na email: zilinskemazoretkydiana@gmail.com

Tréningy prebiehajú 2 krát do týždňa v našom sídle na adrese              Vysokoškolákov 13 v Žiline.

2% MÔŽETE DAROVAŤ AJ NESKÔR

Vďaka schvaľovanej legislatíve, ktorá má rôznymi spôsobmi pomôcť počas koronakrízy daňovníkom, je možné podať aj vyhlásenia k darovaniu podielu zaplatenej dane neskôr Štandardne býva 30.apríl posledným dňom, keď môžu zamestnanci podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (známe ako 2%). Tento rok však pre pandémiu táto lehota neplatí. Zamestnanci môžu teda tento rok podať vyhlásenie k 2% až do konca druhého mesiaca, ktorý pôjde po mesiaci, v ktorom sa skončí pandémia


Dôležité upozornenie !

Milí rodičia a žiaci SZUŠ Anima Libera, Skalka 34, Lietavská Lúčka

V súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom SARS - CoV -2 a prijatých opatreniach mesta Žilina a jednotlivých obcí na zamedzenie jeho šírenia sme museli pristúpiť k pozastaveniu vyučovania v SZUŠ Anima Libera, Skalka 34, Lietavská Lúčka v čase od 12.3. 2020 do odvolania.

Vyučovanie je pozastavené od 12.3.2020 do odvolania !

Situáciu budeme pozorne sledovať a budeme Vás o Ďalších prípadných zmenách informovať.

Mgr. Peter Pipišák

riaditeľ SZUŠ Anima Libera, Lietavská Lúčka

MAJSTER EURÓPY 2019

ME ZAGREB 4.-7.7.2019


Veľká formácia junior baton - 5. miesto

Veľká formácia senior baton - 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Sólo senior baton - 10. miesto

Sólo senior 2 baton - 5. miesto

Sólo junior baton - 5. miesto

Duo-trio senior baton - 5. miesto

Mini senior baton 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Mini senior flag 1. miesto - MAJSTER EURÓPYŽilinské mažoretky DIANA ďakujú Žilinskému samosprávnemu kraju za podporu a finančný príspevok na základe Všeobecného záväzného nariadenia číslo 51/2018 na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.

Dotácia bola poskytnutá na reprezentáciu Žiliny a Slovenska doma aj v zahraničí.


MAJSTER EURÓPY 2018

ME PRAHA 5.-8.7 2018

Veľká formácia kadet baton - 7. miesto

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER EURÓPY

Veľká formácia senior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 6 miesto

Mini junior baton - 4. miesto

Sólo senior 2 baton - 6. miesto

Duo-trio senior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER EURÓPY

Mini senior baton 2. miesto I. VICEMAJSTER EURÓPY

MAJSTER SLOVENSKA 2018

MSR HLOHOVEC 4.-6.5 2018

Veľká formácia kadet baton  - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

 Veľká formácia senior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Sólo junior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 2 miesto I.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini junior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Sólo senior baton - 6. miesto

Sólo senior 2 baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Duo-trio senior baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini senior baton 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA