Prvé stretnutie nových členiek a skupín D a C bude v stredu 7. 9. 2022 o 16.30 v našej tanečnej sále v priestoroch Obchodnej akadémie T. Akvinského, Vysokoškolákov 13.


Prihláste sa k Žilinským mažoretkám DIANA

Žilinské mažoretky Diana v školskom roku 2022/2023 prijímajú medzi seba nové členky vo veku 6-11 rokov.

Sme súbor s dlhodobou tradíciou, založený v roku 1991. Pravidelne sa zúčastňujeme spoločenských, kultúrnych a firemných podujatí. Sme viacnásobnými držiteľkami titulov Majstra Slovenska, Majstra Európy a Majstra sveta.

Tešíme sa na všetky nové detičky, ktoré sa stanú súčasťou našej veľkej tanečnej rodiny.


MAJSTER SLOVENSKA A VICEMAJSTER EURÓPY 2022

MSR HLOHOVEC 30.4-1.5.2022


Veľká formácia junior baton - 2. miesto

Veľká formácia senior defilé - 2. miesto

Veľká formácia senior baton - 1. miesto - MAJSTER SLOVENSKA


ME ZADAR 22.-25.6.2022

Veľká formácia junior baton - 5. miesto

Veľká formácia senior defilé - 2. miesto

Veľká formácia senior baton - 3. miesto
MAJSTER EURÓPY 2019

ME ZAGREB 4.-7.7.2019


Veľká formácia junior baton - 5. miesto

Veľká formácia senior baton - 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Sólo senior baton - 10. miesto

Sólo senior 2 baton - 5. miesto

Sólo junior baton - 5. miesto

Duo-trio senior baton - 5. miesto

Mini senior baton 1. miesto - MAJSTER EURÓPY

Mini senior flag 1. miesto - MAJSTER EURÓPYŽilinské mažoretky DIANA ďakujú Žilinskému samosprávnemu kraju za podporu a finančný príspevok na základe Všeobecného záväzného nariadenia číslo 51/2018 na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.

Dotácia bola poskytnutá na reprezentáciu Žiliny a Slovenska doma aj v zahraničí.


MAJSTER EURÓPY 2018

ME PRAHA 5.-8.7 2018

Veľká formácia kadet baton - 7. miesto

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER EURÓPY

Veľká formácia senior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 6 miesto

Mini junior baton - 4. miesto

Sólo senior 2 baton - 6. miesto

Duo-trio senior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER EURÓPY

Mini senior baton 2. miesto I. VICEMAJSTER EURÓPY

MAJSTER SLOVENSKA 2018

MSR HLOHOVEC 4.-6.5 2018

Veľká formácia kadet baton  - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia junior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

 Veľká formácia senior baton - 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA

Sólo junior baton - 4. miesto

Duo-trio junior baton - 2 miesto I.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini junior baton - 3. miesto II. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Sólo senior baton - 6. miesto

Sólo senior 2 baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Duo-trio senior baton - 2. miesto I. VICEMAJSTER SLOVENSKA

Mini senior baton 1. miesto MAJSTER SLOVENSKA